if you feel bore and want to relax
Enjoy www.afcgame.com

Thursday, September 17, 2009

Smartrady 2.14

License: Free
Price: Free

Description
Application Smartřády the program in their search for connection in the timetables of public transport on Windows Mobile devices. Vyhledávání probíhá kompletně offline přímo na mobilním zařízení, při vyhledávání tedy není potřeba připojení k internetu. Search is completely offline, directly on your mobile device, the search is not necessary to connect to the Internet. Data jízdních řádů pocházejí z českého systému IDOS a ze slovenského systému Cestovné poriadky . Tvorbu datových souborů včetně jejich pravidelných aktualizací zajíšťují přímo pracovníci spolupracujících společností Chaps spol. Data timetables come from the Czech system IDOS and the Slovak system of travel poriadky. Creation of data files, including their regular updates for staff directly cooperating Chaps spol. s ro resp. s ro respectively. Inprop. Inprop. sro Ltd.

0 comments: